Інструкція для посади "Помічник майстра 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник майстра 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника майстра 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва на дільниці, яка обслуговується;
      - режим та правила регулювання процесу;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - правила технічної експлуатації устаткування і догляду за ним;
      - призначення окремих вузлів та механізмів устаткування, порядок їх розбирання та збирання;
      - передові методи організації свого робочого місця;
      - правила прийому та здавання зміни, ведення профілактичного ремонту, здавання і прийому устаткування з капітального ремонту;
      - вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - методи організації праці всіх робітників комплекту;
      - основні техніко-економічні показники роботи комплекту;
      - види браку, заходи щодо його запобігання та усунення.

1.4. Помічник майстра 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник майстра 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник майстра 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник майстра 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує склопрядильні аґреґати та ткацькі верстати або прядильні машини у виробництві хімічних ниток та волокон, волокнистих матеріалів, машини безперервного процесу отримання віскозних текстильних та технічних ниток; прядильно-обробні агрегати хімічного волокна, крутильні, крутильно-витяжні, текстуруючі, перемотувальні, снувальні машини, машини суміщеного формування та витяжки і ткацькі верстати у виробництві хімічних технічних ниток і тканин, апаратно-чесальне і ткацьке устаткування у виробництві азбестових технічних виробів.

2.2. Обслуговує розмотувальної крутильні та сукально-крутильні машини з автоматичним регулюванням технологічного процесу.

2.3. Провадить профілактичний огляд устаткування, поточний ремонт та його налагодження та перезаправку.

2.4. Готує та здає устаткування до капітального ремонту, приймає з ремонту.

2.5. Провадить змащування устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник майстра 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник майстра 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник майстра 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник майстра 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник майстра 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник майстра 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник майстра 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник майстра 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник майстра 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник майстра 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.