Інструкція для посади "Фахівець з радіаційного та хімічного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з радіаційного та хімічного захисту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Після дипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти України щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт;
      - види небезпеки, основні джерела радіаційної, хімічної небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - структуру і дислокацію сил підрозділу оперативно-рятувальної служби;
      - плани реагування на надзвичайні ситуації в умовах радіаційного, хімічного зараження;
      - методи взаємодії сил підрозділу оперативно-рятувальної служби з підрозділами радіаційного, хімічного захисту інших міністерств і відомств;
      - практику використання відповідних керівних оперативних документів на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах радіаційного, хімічного зараження;
      - вітчизняні та зарубіжні науково-технічні розробки та зразки засобів радіаційного, хімічного захисту;
      - правила охорони праці та пожежної безпеки;
      - основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи із забезпечення радіаційного, хімічного захисту населення і територій.

2.2. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо готовності оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням в умовах радіаційного, хімічного зараження, планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів та служб.

2.3. Аналізує стан готовності особового складу і веде контроль за забезпеченням оперативно-рятувального підрозділу засобами індивідуального і колективного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки і спеціальної обробки.

2.4. Визначає потребу складає заявки на матеріально-технічні ресурси підрозділу з необхідними обґрунтуваннями, розрахунками та термінами та подає замовлення на його постачання.

2.5. Готує періодичну звітність за встановленими формами та термінами щодо наявності засобів радіаційного, хімічного захисту у підрозділі.

2.6. Здійснює у межах наданих повноважень контроль за належним використанням і підтримкою у стані постійної готовності засобів радіаційного, хімічного захисту.

2.7. Підтримує високу професійну підготовку особового складу підрозділу, забезпечує наявність науково-обґрунтованої і достовірної інформації щодо радіаційної і хімічної обстановки у разі аварії радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів.

2.8. Аналізує та прогнозує тенденції розвитку надзвичайної ситуації та розроблює пропозиції за цими прогнозами.

2.9. Бере участь у роботі підрозділу з розроблення оперативної документації.

2.10. Здійснює збір інформації про стан підпорядкованих структурних підрозділів стосовно їх готовності до дій за призначенням в умовах радіаційного, хімічного зараження.

2.11. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій в умовах радіаційного, хімічного зараження.

2.12. Забезпечує ведення іншої службової документації згідно з установленим порядком.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з радіаційного та хімічного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.