Інструкція для посади "Фахівець з протипожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з протипожежної безпеки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах;
      - правила з охорони праці;
      - характеристики пожежонебезпечних матеріалів, пожежного спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено пожежно-рятувальні підрозділи;
      - державні будівельні норми щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікаціями;
      - вимоги до випуску установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж;
      - засобів протипожежного водопостачання;
      - структуру і дислокацію об'єкта, за яким здійснює протипожежний нагляд, та стан протипожежної безпеки на ньому;
      - потенціал пожежно-рятувального підрозділу;
      - плани реагування на пожежі та плани взаємодії сил пожежно-рятувального підрозділу (служби) з підрозділами інших міністерств і відомств;
      - щодобовий склад і стан сил аварійно-рятувальних формувань (негайне реагування);
      - відповідні керівні оперативні документи на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня;
      - науково-технічні розробки та засоби гасіння пожеж, рятування і захисту людей;
      - зразки вітчизняних та іноземних виробників протипожежних засобів та порядок надання рекомендацій з їх придбання та подальшого використання.

1.4. Фахівець з протипожежної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з протипожежної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з протипожежної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з протипожежної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на певній дільниці одного із напрямів діяльності відповідного підрозділу пожежної охорони.

2.2. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення дотримання вимог державних стандартів, норм, правил, технічних регламентів, інших нормативних документів з питань пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, при розробленні та виготовленні пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; усунення причин та умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищенню чи пошкодженню майна, а також перешкоджають ліквідації пожеж і рятуванню людей.

2.3. Взаємодіє з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями та формуваннями.

2.4. Бере участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також перевірку протипожежного стану об'єктів на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

2.5. Бере участь у роботі щодо введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення; впровадження нових технологій; передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції.

2.6. Сприяє підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів, контролює якість підготовки працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки.

2.7. Розроблює заходи щодо профілактики пожеж.

2.8. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж та проведення необхідних профілактичних робіт; планових та позапланових перевірках діяльності та протипожежного стану об'єктів, які перебувають під наглядом; нарадах, семінарах та заняттях з керівниками об'єктів з питань протипожежної безпеки.

2.9. Аналізує стан та якість пожежно-технічного оснащення на об'єктах, подає приписи керівництву щодо його поліпшення.

2.10. На підставі даних готує звіти щодо наявності пожежно-рятувального оснащення і матеріалів оперативного призначення.

2.11. Здійснює контроль за виконанням протипожежних заходів та вживає всіх заходів щодо усунення недоліків.

2.12. Уточнює структури, дислокацію, диспозицію виїздів на пожежі та аварії пожежно-рятувального підрозділу у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів.

2.13. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих пожеж.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з протипожежної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з протипожежної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з протипожежної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з протипожежної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з протипожежної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з протипожежної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з протипожежної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з протипожежної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з протипожежної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з протипожежної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.