Інструкція для посади "Пожежний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пожежний" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги і основні положення статутів, настанов, наказів, нормативів щодо практичного навчання особового складу газодимозахисної служби;
      - роль та місце газодимозахисної служби у системі підготовки особового складу пожежних підрозділів;
      - призначення, будову, технічні характеристики, принципи роботи, прийоми роботи і обслуговування захисних дихальних апаратів та ізолювальних регенеративних респіраторів.

1.4. Пожежний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пожежний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пожежний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пожежний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рятує людей, проводить розвідку під час гасіння пожеж, здійснює евакуацію матеріальних цінностей у непридатному для дихання середовищі, підготовку і застосування протипожежної техніки, пожежного устатковання, аварійно-рятувального та пожежного інструменту, засобів зв'язку та спорядження для виконання робіт під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій та стихійних лих у непридатному для дихання середовищі, виконує вправи і нормативи практичного навчання особового складу газодимозахисної служби.

2.2. Виконує оперативні завдання у непридатному для дихання середовищі, вдосконалює свою підготовку щодо гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт; володіє знаннями щодо захисних дихальних апаратів та ізолювальних регенеративних респіраторів, правил їх обслуговування і перевірки, вимог безпеки при роботі в них, порядку роботи ланки і відділень газодимозахисної служби при проведенні розвідки, рятуванні людей, гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій; проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження; надає долікарську допомогу постраждалим на пожежі, виконує обов'язки постового на посту безпеки; бере участь в роботі по розвитку матеріально-технічної бази газодимозахисної служби, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пожежний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пожежний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пожежний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пожежний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пожежний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пожежний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пожежний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пожежний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пожежний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пожежний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пожежний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пожежний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пожежний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пожежний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пожежний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пожежний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.