Інструкція для посади "Повірений морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Повірений морський" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією помічника капітана або стивідора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються обслуговування суден в порту, виконання вантажно-розвантажувальних робіт на суднах;
      - нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України;
      - вимоги Міжнародної конвенції про вантажну марку;
      - основи морського права, умови проформ чартерів, Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс", "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів";
      - положення Митного кодексу України;
      - нормативні акти, що стосуються комерційної експлуатації та технічного забезпечення суден;
      - обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту;
      - національні й міжнародні правила, кодекси та стандарти стосовно безпечного навантаження, розвантаження, розміщення, кріплення та перевезення вантажів, враховуючи небезпечні;
      - правила перевезення вантажів на суднах;
      - організацію й технологію виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - технічні норми та правила завантаження суден;
      - розрахунок кількості вантажу за осадкою судна;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів;
      - основи економіки;
      - організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Повірений морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Повірений морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Повірений морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Повірений морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне, якісне та безпечне виконання навантаження, розвантаження судна за замовленням капітана або представника судновласника.

2.2. Контролює складання вантажного плану та стежить за його виконанням.

2.3. Перевіряє комплектацію, маркування та готовність вантажу до навантаження.

2.4. Стежить за укладанням вантажу, сепарацією.

2.5. Контролює або проводить розрахунок остійності судна.

2.6. Стежить за роботою стивідорів та тальманів.

2.7. Здійснює особистий контроль за оформленням документів на вантаж.

2.8. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника та надання допомоги з одержання вантажу.

2.9. Сприяє прискоренню ремонту судна, його бункерування та постачання.

2.10. Виконує різноманітні доручення судновласника або капітана, у тому числі надає допомогу з оформлення заяви про морський протест та інші документи.

2.11. Веде встановлену документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Повірений морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Повірений морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Повірений морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Повірений морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Повірений морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Повірений морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Повірений морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Повірений морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Повірений морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Повірений морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Повірений морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Повірений морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Повірений морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Повірений морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Повірений морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Повірений морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.