Інструкція для посади "Пожежний-рятувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пожежний-рятувальник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - пожежний-рятувальник вищої категорії. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 1 класу - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. Пожежний-рятувальник 1 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 2 класу - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. Пожежний-рятувальник 2 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника 3 класу - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. Пожежний-рятувальник 3 класу. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за професією пожежного-рятувальника - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. Пожежний-рятувальник. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації основної протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежного устатковання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження, засобів оперативного зв'язку;
      - основні конструктивні елементи будівель та споруд, технологічного обладнання;
      - властивості основних пожежовибухонебезпечних речовин, небезпечних хімічних речовин, джерел радіації тощо;
      - вимоги нормативно-правових актів щодо організації та діяльності пожежно-рятувальних служб, взаємодії з іншими службами під час ліквідації пожеж;
      - типові способи роботи під час гасіння пожеж, розшуку постраждалих у зоні пожежі, їх транспортування та евакуації з небезпечної зони, надання їм долікарської допомоги;
      - типові способи роботи з протипожежною технікою;
      - способи санітарної та спеціальної обробки техніки, будівель, споруд тощо;
      - правила використання засобів оперативного зв'язку, безпеки та охорони праці під час проведення всіх видів робіт.

1.4. Пожежний-рятувальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пожежний-рятувальник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пожежний-рятувальник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пожежний-рятувальник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює гасіння пожеж та розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації, їх транспортування, евакуацію з небезпечної зони та надання їм долікарської допомоги, підготовку та застосування протипожежної техніки, пожежного устатковання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження для виконання робіт під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2. Бере участь у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних конструкцій тощо, у санітарній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо.

2.3. Проводить технічне обслуговування та дрібний ремонт пожежно-технічного оснащення, аварійно-рятувального інструменту та спорядження.

2.4. Застосовує засоби захисту органів дихання та спеціальне спорядження в умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря, засоби оперативного зв'язку.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пожежний-рятувальник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пожежний-рятувальник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пожежний-рятувальник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пожежний-рятувальник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пожежний-рятувальник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пожежний-рятувальник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пожежний-рятувальник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пожежний-рятувальник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пожежний-рятувальник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пожежний-рятувальник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.