Інструкція для посади "Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації експлуатаційної діяльності у водопровідному та каналізаційному господарстві;
      - структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) району;
      - зони роботи насосних станцій;
      - правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів;
      - правила користування комунальним водопроводом;
      - будівельні норми і правила та державні стандарти щодо водопровідного та каналізаційного господарства;
      - основи економіки та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - порядок складання звітності, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виробничо-господарську діяльність, спрямовану на здійснення надійної експлуатації мереж району для безперебійного водопостачання (водовідведення) споживачів, розміщених у межах району.

2.2. Проводить роботу щодо запобігання аваріям і пошкодженням на мережах, а в разі виникнення - організовує їх усунення у можливо стислі терміни.

2.3. Керує розслідуванням аварій на мережах, аналізує їх причини.

2.4. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, упровадження новітніх технологій та обладнання.

2.5. Забезпечує нагляд за станом і збереженістю мереж, споруд, пристроїв та обладнання на них.

2.6. Керує раціоналізаторською роботою в районі.

2.7. Забезпечує контроль за додержанням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Забезпечує ведення необхідної технічної документації та звітності, додержання виробничої, технологічної і трудової дисципліни.

2.9. Сприяє підвищенню технічних знань експлуатаційного персоналу.

2.10. Бере участь у технічному нагляді за будівництвом водопровідних мереж, споруд та обладнання на них, за перекладанням амортизованих мереж.

2.11. Бере участь у погодженні проектної документації на будівництво зовнішніх мереж району.

2.12. Подає пропозиції щодо видачі технічних умов на будівництво в районі об'єктів водопостачання (водовідведення) і контролює їх виконання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.