Інструкція для посади "Начальник району мереж зовнішнього освітлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник району мереж зовнішнього освітлення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної експлуатації електричних мереж зовнішнього освітлення;
      - напрями і перспективи розвитку підприємства;
      - виробничі потужності і режими роботи обладнання ЕТР, правила його технічної експлуатації;
      - технічні вимоги до матеріалів, комплектуючих виробів, що застосовуються під час ремонту та експлуатації обладнання;
      - порядок прийому обладнання в експлуатацію;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо забезпечення надійної та економічної роботи електрообладнання електромереж зовнішнього освітлення;
      - основи економіки, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник району мереж зовнішнього освітлення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник району мереж зовнішнього освітлення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник району мереж зовнішнього освітлення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник району мереж зовнішнього освітлення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну, надійну та економічну роботу електрообладнання електромереж зовнішнього освітлення району.

2.2. Організовує контроль за роботою електрообладнання мереж зовнішнього освітлення в експлуатаційних умовах шляхом замірів навантажень і напруг, перевірку виводів живлення і режимів нормального горіння світильників.

2.3. Забезпечує в районі належний стан освітлювальних приладів шаф керування, електрообладнання, комутаційної апаратури та вчасну заміну пошкодженого обладнання справним.

2.4. Організовує систематичне обстеження стану мереж зовнішнього освітлення і вживає заходів для негайного усунення виявлених недоліків.

2.5. Організовує проведення капітальних і поточних ремонтів, профілактичних замірювань електричних параметрів та випробувань електрообладнання мереж зовнішнього освітлення відповідно до планів і графіків робіт.

2.6. Керує аварійно-відбудовними роботами на електромережах експлуатаційно-технічного району.

2.7. Бере участь у роботі комісій з введення в експлуатацію нового обладнання або такого, що відремонтувалося чи модернізувалося.

2.8. Проводить планові і позачергові інструктажі робітників експлуатаційно-технічного району на їхніх робочих місцях з дотримання правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці.

2.9. Контролює своєчасність перевірок, випробувань засобів захисту і забезпеченість ними робітників експлуатаційно-технічного району.

2.10. Організовує облік та зберігання приладів, комплектуючих виробів, пристроїв, засобів захисту та інших матеріальних цінностей, які застосовуються в експлуатаційно-технічних районах.

2.11. Бере участь у плануванні заходів щодо підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.12. Забезпечує протипожежний стан експлуатаційно-технічного району.

2.13. Керує робітниками експлуатаційно-технічного району.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник району мереж зовнішнього освітлення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник району мереж зовнішнього освітлення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.