Інструкція для посади "Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розфарбовувача законтурованих малюнків II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виправлення дефектів у зафарбованому малюнку, змивання зафарбованого малюнку і його повторного нанесення на целулоїд;
      - технічні прийоми складних робіт на целулоїді, закони створення малюнку і механіку руху його окремих деталей;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з розфарбовування законтурованих на целулоїді малюнків, складених з великої кількості дрібних предметів або груп персонажів, різноманітних за формою і кольором.

2.2. Розфарбовує малюнки, що заповнюють всю площу кадру, з великою кількістю площин різноманітної конфігурації, які потребують використання 15-ти кольорів і більше.

2.3. Розфарбовує титри.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.