Інструкція для посади "Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розтягальника секцій та котушок електричних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, керування та способи налагодження розтягальних верстатів різних типів;
      - конструкцію обмоток роторів, статорів та якорів.

1.4. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розтягає складні заготовки секцій на спеціальних розтягальних верстатах.

2.2. Налагоджує верстати із замінюванням головок та пазових частин.

2.3. Складає програми з розрахунком геометричних параметрів секцій обмоток.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розтягальник секцій та котушок електричних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обмотка статора великих електричних машин з допоміжною витковою ізоляцією - розтягання.

5.2. Секції асинхронних турбогенераторів - розтягання.

5.3. Секції статорів та якорів великих електричних машин - розтягання.