Інструкція для посади "Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виправлення дефектів у зафарбованому малюнку, змивання зафарбованого малюнку і його повторного нанесення на целулоїд;
      - технічні прийоми складних робіт на целулоїді, закони створення малюнку і механіку руху його окремих деталей;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з розфарбовування законтурованих на целулоїді малюнків, складених з великої кількості дрібних предметів або груп персонажів, різноманітних за формою і кольором.

2.2. Розфарбовує малюнки, що заповнюють всю площу кадру, з великою кількістю площин різноманітної конфігурації, які потребують використання 15-ти кольорів і більше.

2.3. Розфарбовує титри.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розфарбовувач законтурованих малюнків II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.