Інструкція для посади "Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ;
      - стан і перспективу розвитку мінерально-сировинної бази в досліджуваному районі;
      - технологію виробництва;
      - порядок обміну видобутку нафти, газу на об'єктах розроблення родовищ;
      - правила обліку і зберігання геолого-виробничої документації фондових матеріалів;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазової промисловості;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне складання технологічних режимів роботи експлуатаційних і нагнітальних свердловин та організовує систематичний контроль за їх використанням.

2.2. Організовує розроблення заходів щодо контролю і регулювання розроблення нафтових і газових родовищ, раціонального розроблення і найбільш повного виймання запасів нафти та газу з надр і здійснює контроль за їх впровадженням.

2.3. Бере участь у розробленні завдань з видобутку нафти та газу на об'єктах, що експлуатуються, контролює здійснення заходів щодо розроблення родовищ.

2.4. Бере участь у контролі роботи з пробної експлуатації нових площ і підготовленні їх до виведення в промислове розроблення.

2.5. Бере участь у розгляді проектно-технологічної документації на розроблення родовищ і контролює її виконання.

2.6. Розробляє заходи з удосконалення технології видобування, оброблення та очищення нафти, газу і газового конденсату.

2.7. Здійснює впровадження нового обладнання і технологічних процесів у виробництво.

2.8. Бере участь у розробленні завдань і контролі за проведенням капітальних ремонтів і роботою над фондом експлуатаційних і нагнітальних свердловин.

2.9. Визначає необхідність повернення свердловин на інші об'єкти, забезпечує оформлення повернення та контроль за ліквідацією свердловин, підготовкою свердловин до консервації.

2.10. Бере участь у розробленні заходів з охорони надр під час експлуатації нафтових і газових родовищ та здійснює контроль за їх використанням.

2.11. Здійснює методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів з питань раціонального розроблення нафтових і газових родовищ.

2.12. Керує працівниками відділу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник технологічного відділу з розроблення нафтових і газових родовищ несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.