Інструкція для посади "Начальник технологічного відділу з буріння", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник технологічного відділу з буріння" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технологію буріння свердловин;
      - організацію технологічної підготовки у бурінні;
      - виробничі потужності та режим роботи устаткування;
      - інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки та технології буріння;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

1.4. Начальник технологічного відділу з буріння призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник технологічного відділу з буріння підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник технологічного відділу з буріння керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник технологічного відділу з буріння під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням технологічних рекомендацій щодо встановлення раціональних способів буріння і оптимальних параметрів режимів буріння.

2.2. Визначає найбільш перспективні напрямки щодо удосконалення технологічних процесів буріння.

2.3. Організовує контроль за дотриманням установленої технології буріння свердловин, якістю проведення робіт з буріння, кріпленням та освоєнням свердловин.

2.4. Керує безпосередньо на об'єктах окремими складними і новими технологічними процесами.

2.5. Здійснює керівництво і контроль за розробленням та забезпеченням виробництва технологічною документацією.

2.6. Розглядає зміни, які вносяться у технічну документацію у зв'язку з коректуванням технологічних процесів.

2.7. Керує розробленням і здійснює контроль за виконанням технологічних заходів щодо підвищення показників буріння, запобігання аварій та ускладнень, скорочення витрат часу на їх ліквідацію.

2.8. Організовує розроблення рекомендацій із застосування найефективніших вибійних двигунів і типів доліт за інтервалами буріння і площами розбурювання.

2.9. Бере участь у розробленні завдань із впровадження нової техніки та технології буріння.

2.10. Керує розробленням параметрів і рецептури з удосконалення приготування, оброблення і обважнювання промивальних рідин.

2.11. Організовує промислові випробування нової техніки, матеріалів і технологічних процесів.

2.12. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків.

2.13. Координує діяльність підрозділів, які забезпечують технологічну підготовку виробництва.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник технологічного відділу з буріння має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник технологічного відділу з буріння має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник технологічного відділу з буріння має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник технологічного відділу з буріння має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник технологічного відділу з буріння має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник технологічного відділу з буріння має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник технологічного відділу з буріння має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник технологічного відділу з буріння має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник технологічного відділу з буріння має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник технологічного відділу з буріння несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.