Інструкція для посади "Начальник транспортно-експедиторської контори", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник транспортно-експедиторської контори" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією експедитора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи з питань організації транспортно-експедиторської діяльності;
      - погодження, правила, положення, інструкції та інші матеріали, що регламентують взаємовідносини порту з суміжними видами транспорту, клієнтурою, сторонніми організаціями, інспекціями і т.д.;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - міжнародні правила, кодекси та стандарти, стосовно безпечного перевезення вантажів;
      - організацію роботи портів і флоту;
      - основи змінно-добового планування роботи порту;
      - правила перевезення, складування та зберігання вантажів;
      - чинні стандарти та технічні умови на тару та упакування вантажів;
      - правові відносини між вантажовідправником (вантажоодержувачем) і транспортно-експедиторською конторою;
      - порядок укладання договорів;
      - форми, види та правила оформлення вантажних і транспортних перевізних документів;
      - тарифні керівництва;
      - порядок встановлення плат за перевезення, портових зборів та платні за послуги, що надаються портом;
      - види коносаментів, документи Експедиторської міжнародної асоціації транспортних агентів (FIATA);
      - основи логістики, комбінованих перевезень вантажів із застосуванням різних видів транспорту;
      - види страхування ризиків, що виникають у транспортно-експедиторської контори;
      - схему руху фінансових потоків у транспортно-експедиторській конторі;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо транспортно-експедиторського обслуговування;
      - основні положення транспортного права;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - економіку;
      - основи організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник транспортно-експедиторської контори призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник транспортно-експедиторської контори підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник транспортно-експедиторської контори керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник транспортно-експедиторської контори під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує транспортно-експедиторське обслуговування клієнтури морського транспорту.

2.2. Здійснює й координує господарчі взаємовідносини транспортно-експедиторської контори з портами, судноплавними компаніями, брокерами, автоперевізниками та залізничним транспортом.

2.3. Забезпечує виконання всього комплексу транспортно-експедиторських операцій.

2.4. Здійснює контроль за виконанням плану й умов завезення-вивезення і перевалки вантажів, графіка подачі суден і залізничних вагонів.

2.5. Розробляє заходи щодо запобігання порушенням плану й графіка.

2.6. Установлює черговість відвантаження вантажів з порту залізниці, внутрішніх водних шляхах чи автотранспортом, контролює виконання термінів їх доставки одержувачам.

2.7. Керує роботою з досилання, перевідправлення вантажів, розшуку вантажів, вживає заходів з відвантаження залежаних і дефектних вантажів.

2.8. Бере участь у змінно-добовому плануванні роботи порту, розробленні пропозицій щодо вдосконалення організації виробництва й праці, а також зі спеціалізації вантажних районів, складів і причалів.

2.9. Організовує правильне ведення обліку наявності й руху вантажів у порту.

2.10. Забезпечує своєчасне і якісне оформлення перевізних документів, керує роботою з їх таксування.

2.11. Здійснює контроль за нарахуванням працівниками транспортно-експедиторської контори плати і зборів за послуги, що надаються портом.

2.12. Забезпечує своєчасну розробку попередніх планів на судна, що прибувають під навантаження, і складання виконавчих вантажних планів.

2.13. Аналізує роботу порту щодо перевалки експортних, імпортних, каботажних, місцевих вантажів і вантажів, що слідують у прямому, змішаному залізнично-водному і прямому водному сполученнях.

2.14. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення транспортно-експедиторського обслуговування.

2.15. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників транспортно-експедиторської контори.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник транспортно-експедиторської контори має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник транспортно-експедиторської контори має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник транспортно-експедиторської контори має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник транспортно-експедиторської контори має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник транспортно-експедиторської контори має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник транспортно-експедиторської контори має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник транспортно-експедиторської контори має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник транспортно-експедиторської контори має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник транспортно-експедиторської контори має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник транспортно-експедиторської контори несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.