Інструкція для посади "Редактор художній", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор художній" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор художній: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора художнього I категорії - не менше 2 років. Редактор художній I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора художнього II категорії - не менше 2 років. Редактор художній II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора художнього - не менше 1 року. Редактор художній: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що визначають вимоги до художнього оформлення видань;
      - методи художнього редагування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього оформлення видань;
      - порядок укладення та виконання авторських договорів;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор художній призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор художній підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор художній керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор художній під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за ідейно-художнє ілюстрування та оформлення видань.

2.2. Розробляє і подає на затвердження проекти оформлення видань відповідно до заявок редакцій.

2.3. Організовує роботу з ілюстрування тексту, створення елементів художнього оформлення видань.

2.4. Замовляє художникам-виконавцям оригінали ілюстрацій, обкладинок, палітурок, титулів та інших елементів оформлення видань і відповідно до цього укладає договори.

2.5. Приймає від художників оригінали робіт і подає їх на розгляд та затвердження художньою радою.

2.6. Керуючись затвердженими кошторисами й нормативами, оформляє документи на оплату договірних робіт та візує їх.

2.7. Готує паспорт на поліграфічне виконання елементів художнього оформлення видання, погоджує його із завідувачем виробничого відділу видавництва.

2.8. Стежить за дотриманням паспортних даних технічним редактором і друкарнею.

2.9. Дає рекомендації технічному редактору з питань внутрішнього технічного оформлення видань.

2.10. Готує макет видання або за дорученням керівництва замовляє художникам макети для особливо складних за оформленням видань.

2.11. Переглядає і візує сигнальні примірники.

2.12. Підвищує свій фаховий рівень.

2.13. Бере участь у виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор художній має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор художній має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор художній має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор художній має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор художній має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор художній має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор художній має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор художній має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор художній має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор художній несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор художній несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор художній несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор художній несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор художній несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор художній несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор художній несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.