Інструкція для посади "Редактор технічний II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор технічний II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора технічного - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кінодраматургії і правила театральної драматургії;
      - закони побудови діалогу;
      - закони художнього перекладу;
      - історію національної і світової кінодраматургії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Редактор технічний II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор технічний II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор технічний II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор технічний II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює спільно з літературним перекладачем синхронний текст з урахуванням ритмічного і артикуляційного малюнку кожного персонажу фільму.

2.2. Стежить за повною відповідністю діалогів і монологів поведінці персонажів кінофільму.

2.3. Забезпечує відповідність артикуляції, жесту, ритму акторського виконання перекладеного варіанту тим же компонентам екранного оригіналу.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор технічний II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор технічний II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор технічний II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор технічний II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор технічний II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор технічний II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор технічний II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор технічний II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор технічний II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор технічний II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.