Інструкція для посади "Редактор-перекладач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор-перекладач" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача I категорії - не менше 2 років. Редактор-перекладач I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора-перекладача II категорії - не менше 2 років. Редактор-перекладач II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача - не менше 1 року. Редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - мови, що використовуються під час перекладу;
      - методику літературного та науково-технічного перекладу;
      - чинну систему координації перекладів;
      - термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу;
      - основи наукового та літературного редагування;
      - граматику та стилістику мови;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - правила коректури, коректурні знаки;
      - загальновживані позначення, скорочення;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор-перекладач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор-перекладач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор-перекладач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор-перекладач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Звіряє переклади з іноземним оригіналом.

2.2. Забезпечує лексичну, стилістичну і смислову відповідність літературного перекладу авторському оригіналу, дотримання встановлених вимог щодо перекладу наукових і технічних термінів та означень.

2.3. Здійснює редагування перекладів.

2.4. Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису.

2.5. Готує анотації на перекладні видання та резюме іноземними мовами.

2.6. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення.

2.7. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам.

2.8. Перевіряє правильність використання термінології, скорочень, написання імен тощо.

2.9. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва.

2.10. Звіряє правильність бібліотечних індексів.

2.11. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення.

2.12. Бере участь у формуванні паспорта видання.

2.13. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор-перекладач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор-перекладач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор-перекладач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор-перекладач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор-перекладач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор-перекладач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор-перекладач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор-перекладач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор-перекладач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор-перекладач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор-перекладач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор-перекладач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор-перекладач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор-перекладач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор-перекладач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор-перекладач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.