Інструкція для посади "Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обслуговуваного устаткування;
      - рецептуру, види, призначення та особливості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що підлягають випробуванню;
      - правила визначення фізико-механічних випробувань різної складності з виконанням робіт щодо їх опрацювання та узагальнення;
      - принцип дії балістичних установок для визначення магнітної проникності;
      - основні вузли вакуумних систем форвакуумних і дифузійних насосів, термопарного вакуумметра;
      - основні методи визначення фізичних властивостей зразків;
      - основні властивості магнітних тіл;
      - термічне розширення сплавів;
      - методику визначення коефіцієнтів лінійного розширення і критичних точок на дилатометрах;
      - методику визначення температури за допомогою високо- і низькотемпературних термометрів;
      - пружні властивості металів і сплавів;
      - правила внесення поправок на геометричні розміри зразка;
      - методи побудови графіків;
      - систему записів проведених випробувань і методику узагальнення результатів випробувань.

1.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить фізико-механічні випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення результатів проведених випробувань.

2.2. Виконує розрахунки для визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

2.3. Визначає відповідність випробуваних зразків до державних стандартів і технічних умов.

2.4. Готує дослідні зразки в лабораторних умовах.

2.5. Визначає тонкість помелу, рівномірність змінювання об'єму, строки тужавіння і об'ємну масу матеріалів.

2.6. Підраховує величини навантажень за розмірами зразків.

2.7. Визначає температури за допомогою термопар під час випробування зразків на термостійкість.

2.8. Монтує термопари.

2.9. Вносить поправки на температуру холодного спаю.

2.10. Визначає модуль нормальної пружності і модуль зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для визначення модулів.

2.11. Вимірює магнітну проникність на балістичній установці.

2.12. Вносить поправки на геометричні розміри зразка.

2.13. Регулює рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру нагрівання термопарами.

2.14. Проводить вимірювання термопарним вакуумметром розрідження до 174 - 1,3 Па (до 1,31 -10-2 мм рт.ст.).

2.15. Замінює масло в форвакуумному насосі.

2.16. Перевіряє і налагоджує лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань.

2.17. Стежить за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві.

2.18. Виконує графічне зображення результатів випробувань.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.