Інструкція для посади "Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - класифікацію фізико-механічних випробувань;
      - основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і матеріалів;
      - елементарні знання про електричні властивості металів і неметалевих матеріалів;
      - питомий електричний опір;
      - способи визначення густини електроліту;
      - методику підготовки зразків для випробувань;
      - основи електротехніки в межах виконуваної роботи;
      - правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних реактивів, фотопаперу, фотопластинок;
      - способи приготування проявника і фіксажу за рецептом;
      - порядок відбирання та оформлення зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
      - принцип роботи обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі проведення аналізу і випробувань;
      - систему запису результатів випробувань;
      - державні стандарти і технічні умови на проведення випробувань;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і правила користування ними.

1.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить фізико-механічні випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в'язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Брінелля та інших відповідно до чинних інструкцій.

2.2. Вимірює електричний опір мостовим методом і методом ампервольтметра.

2.3. Визначає густину гідростатичним зважуванням.

2.4. Перевіряє розміри комірок та щільність вузлів і з'єднань.

2.5. Визначає процент усадки та приклею.

2.6. Веде встановлені контрольно-облікові записи випробувань.

2.7. Готує і знежирює проби зразків для випробувань.

2.8. Підбирає і готує прилади та апарати до випробувань.

2.9. Налагоджує прилади та апарати під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

2.10. Готує проявник і фіксаж за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки, виготовляє відбитки із фотонегативів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.