Інструкція для посади "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні закони електротехніки і радіотехніки слабкого, сильного струму високої частоти;
      - повну електричну схему складної дільниці випробувальної станції або лабораторії, будову і способи вмикання складних електричних вимірювальних приладів;
      - вимірювальні схеми для випробування промислових установок;
      - методи виявлення дефектів під час випробування приладів і машин та їх усунення;
      - правила підбору режимів електронних ламп;
      - технічні характеристики електро- і радіовимірювальних приладів і апаратури, застосовуваних у роботі;
      - будову машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів;
      - основні діелектричні властивості застосовуваних ізоляційних матеріалів;
      - державні стандарти і технічні умови методик діелектричних випробувань;
      - способи регулювання, налагодження і перевірки машин, апаратури і методи механічних випробувань при високих і низьких температурах.

1.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє, випробовує, настроює і здає складні електромеханічні прилади та електронні вузли середньої складності.

2.2. Перевіряє основні параметри приладів у різних кліматичних умовах.

2.3. Здійснює юстирування та налагодження електронних вузлів середньої складності.

2.4. Випробовує високовольтне електроустаткування.

2.5. Вимірює омічний опір обмоток, характеристики трансформації.

2.6. Випробовує нові ізоляційні матеріали.

2.7. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави та пресове устаткування.

2.8. Складає технічну документацію за результатами випробувань і вимірювань.

2.9. Проводить вимірювання і розрахунки всіх складних діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів і проводить тривалі випробування ізоляційних матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температури, зниженого тиску.

2.10. Досліджує електричними методами процеси полімеризації складних ізоляційних матеріалів.

2.11. Обробляє показання самописних приладів.

2.12. Викреслює показання шкал приладів.

2.13. Налагоджує і регулює апаратуру високих класів точності.

2.14. Здійснює складання, градуювання і налагодження електричних схем та нестандартної апаратури.

2.15. Перевіряє прилади вищих класів точності і приладів підвищених частот.

2.16. Підготовляє і досліджує під навантаженням двигуни генераторів, асинхронних машин за схемою перетворювача, машин постійного струму методом взаємного навантаження з вольтододатковою машиною і без неї.

2.17. Випробовує крупні масляні вимикачі.

2.18. Виконує монтажні і ремонтні роботи щодо електроустаткування в процесі випробувань.

2.19. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ і потужністю більш 560 кВхА під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.