Інструкція для посади "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову електричних двигунів, трансформаторів і контрольно-вимірювальних приладів;
      - розрахункові формули, державні стандарти з методик випробувань;
      - загальні знання про призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості;
      - технічні характеристики застосовуваних електрорадіо-вимірювальних приладів і устаткування та техніку вимірювання на них;
      - основні властивості і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних матеріалів;
      - технічні вимоги до ізолюючих елементів електротехнічних машин і приладів, та технологічні процеси, які забезпечують ці вимоги;
      - будову приладів, що перевіряються;
      - принцип дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів;
      - правила роботи із термопарами та іншими приладами для вимірювання температур;
      - правила роботи із сушильними шафами;
      - електрослюсарну справу;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання та установлення електричних машин і трансформаторів для випробувань;
      - методику випробувань окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.

1.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності, питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції.

2.2. Вибирає зразковий прилад, оцінює похибки приладу, який перевіряє.

2.3. Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній установці.

2.4. Перевіряє мости і магазини постійного струму на зразковому місці.

2.5. Перевіряє пірометричні мілівольтметри і самозаписувачі на потенціометрі.

2.6. Складає схеми для перевірки ватметрів звіряння.

2.7. Знімає частотні похибки лампового вольтметра.

2.8. Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробовуваних матеріалів та виробів.

2.9. Визначає відносне видовження під час розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення.

2.10. Розробляє монтажні електросхеми середньої складності.

2.11. Здійснює юстирування і налагодження простих електронних вузлів.

2.12. Випробовує низьковольтні електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори напругою до 10 кВ і потужністю до 560 кВхА.

2.13. Випробовує ізоляцію витків електродвигуна.

2.14. Виявляє дефекти в об'єктах випробування та усуває їх.

2.15. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування, механізмів і приладів у межах виконуваної роботи.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.