Інструкція для посади "Оброблювач інформаційного матеріалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач інформаційного матеріалу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи організації і роботи довідково-інформаційної служби;
      - правила підбору інформаційного матеріалу за відповідною тематикою та його оформлення;
      - системи кодування інформаційного матеріалу;
      - прийоми роботи з технічними засобами і пристроями для оброблення і видавання матеріалів;
      - порядок роботи з довідково-пошуковим апаратом і покажчиками;
      - правила ведення адресної картотеки та індексування замовлень;
      - вимоги до пакування інформаційного матеріалу;
      - порядок приймання та обліку кореспонденції;
      - порядок ведення звітної документації.

1.4. Оброблювач інформаційного матеріалу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач інформаційного матеріалу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач інформаційного матеріалу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач інформаційного матеріалу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підбирає інформаційний матеріал за тематикою, заданою замовниками.

2.2. За допомогою технічних засобів і пристроїв підбирає довідкові матеріали для довідково-інформаційних служб, повідомляє черговому з видавання довідок про зміни в довідкових матеріалах.

2.3. Готує і оформлює матеріали для копіювання на ксероксі.

2.4. Підбирає оголошення і рекламу для розклеювання на довідкових стендах.

2.5. Збирає, систематизує та кодує інформаційний матеріал за номерами замовлень, конвертує підібраний матеріал, зважує та маркує конверти.

2.6. Пакує конверти в мішки і здає їх для відправлення, оформлює супровідну документацію.

2.7. Розсипає абонентам запрошення на перегляд та одержання кореспонденції.

2.8. Приймає і веде облік поштової кореспонденції, що надходить.

2.9. Організовує накопичувальну картотеку абонентів інформаційно-пошукової системи "Знайомство".

2.10. Веде систему обліку і карток абонентів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач інформаційного матеріалу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач інформаційного матеріалу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач інформаційного матеріалу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач інформаційного матеріалу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач інформаційного матеріалу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач інформаційного матеріалу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач інформаційного матеріалу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач інформаційного матеріалу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач інформаційного матеріалу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач інформаційного матеріалу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.