Інструкція для посади "Оброблювач замовлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач замовлень" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - правила і інструкції з розповсюдження періодичних видань;
      - порядок експедирування, пересилки та плани направлення періодичних видань;
      - асортимент періодичних видань;
      - порядок оформлення переадресувань та анулювання передплати;
      - контрольні строки доставки періодичних видань;
      - коротку анотацію масових журналів;
      - список газетних вузлів України;
      - Правила розповсюдження періодичних друкованих видань;
      - Закон України "Про захист прав споживачів".

1.4. Оброблювач замовлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач замовлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач замовлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач замовлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє і сортує доставочні картки на кожне видання по відділеннях поштового зв'язку та визначає належність відділень зв'язку до газетних вузлів.

2.2. Складає сортувальні таблиці для експедирування тиражів видань та вносить зміни в сортувальні таблиці після здійснення переадресувань.

2.3. Перевіряє і сортує доставочні картки на видання за адресами.

2.4. Здійснює оброблення за назвами видань, картками, номерами замовлень.

2.5. Готує адресні ярлики для передачі до цехів (дільниць) експедирування.

2.6. Здійснює облік тиражів замовлених видань, складає рознарядки та накладні.

2.7. Вносить зміни і доповнення до списків газетних вузлів, списків населених пунктів та інше.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач замовлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач замовлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач замовлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач замовлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач замовлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач замовлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач замовлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач замовлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач замовлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач замовлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач замовлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач замовлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач замовлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач замовлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач замовлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач замовлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.