Інструкція для посади "Начальник лабораторії теплотехнічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії теплотехнічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, постанови, положення, інструкції, стандарти та інші керівні матеріали стосовно технічної експлуатації флоту;
      - методики й прилади для проведення аналізів нафтопродуктів, води та газу;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо поліпшення використання палива;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії теплотехнічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії теплотехнічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії теплотехнічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії теплотехнічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує допомогу теплотехнічним партіям і екіпажам суден у розробленні та впровадженні заходів, що забезпечують зниження витрат палива й мастильних матеріалів, застосування нових сортів нафтопродуктів, ведення заданого водного режиму котлів та інших заходів, пов'язаних із підвищенням рівня технічної експлуатації суден.

2.2. Організовує проведення аналізів палива, мастил, технічної води, а також аналізів з визначення вибухонебезпечних концентрацій парів нафтопродуктів у бункерах, топках та інших ємностях.

2.3. Здійснює методичне керівництво роботою лінійних лабораторій і лабораторій на бункерних станціях (базах), контролює забезпечення умов запобігання збиткам і погіршенню якості нафтопродуктів на бункерних станціях та суднах.

2.4. Постійно підвищує якість і точність проведення лабораторних аналізів, розробляє і впроваджує в лабораторії нові економічні та ефективні методи аналізу нафтопродуктів, води й газу.

2.5. Проводить технічне навчання на суднах із питань використання передового вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо вдосконалення контролю якості нафтопродуктів і води судновими лабораторіями.

2.6. Проводить серед працівників лабораторії виховну роботу та роботу Із зміцнення трудової дисципліни, додержання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії теплотехнічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії теплотехнічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії теплотехнічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії теплотехнічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії теплотехнічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії теплотехнічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії теплотехнічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії теплотехнічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії теплотехнічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії теплотехнічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.