Інструкція для посади "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4 класу - не менше 500 годин. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, принцип дії і будову підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, які застосовуються;
      - інструкції з їх експлуатації, технічного обслуговування й ремонту;
      - технологію перероблення вантажів на дільниці;
      - технічні умови навантаження, вивантаження й кріплення усіх видів вантажів, до яких належать великовагові, довгомірні, металоконструкції, контейнери та інші спеціальні вантажі;
      - візуальне визначення ваги й центра ваги переміщуваних вантажів;
      - норми бракування канатів;
      - правила стропування: найбільш зручні місця стропування, строки експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й терміни випробувань, способи сточування й зв'язування стропів тощо;
      - елементарні знання з механіки, електротехніки, матеріалознавства й слюсарної справи;
      - правила руху під час переїзду залізничної колії й залізничну сигналізацію;
      - основні вимоги виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

1.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї групи й суднового крану (суднової лебідки); автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 т; тягачів (тракторів), бульдозерів (дизельних тягачів вагонів); тракторних навантажувачів (бульдозерів); екскаваторів однієї групи; стакерів, реклаймерів; спеціальних суднонавантажувальних (розвантажувальних) машин; трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигуна внутрішнього згоряння; портальних пневмоперевантажувачів; контейнерних перевантажувачів.

2.2. Здійснює керування підйомно-транспортними й перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються.

2.3. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту.

2.4. Виявляє несправності в роботі машин (механізмів) і пристроїв, усуває несправності, які було виявлено, (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників).

2.5. Забезпечує раціональне використання вантажопідйомності й місткості рухомого складу й складських площ.

2.6. Підбирає й комплектує вантажі, що перевозяться дрібними партіями, розміщує їх за місцями подавання й розстановки рухомого складу.

2.7. Вибирає способи для швидкого й безпечного стропування й переміщення вантажів у різноманітних умовах.

2.8. Виконує стропування та ув'язування вантажів, сточування й зв'язування стропів різними вузлами.

2.9. Виконує функції сигнальника.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.