Інструкція для посади "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3 класу - не менше 500 годин. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, принцип дії і будову застосовуваних підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв;
      - основні поняття про допуски й посадки;
      - способи визначення причин аварій і передчасного спрацювання деталей машин (механізмів) і пристроїв;
      - правила і способи стропування вантажів, які потребують підвищеної обережності;
      - правила підбору, перевірки справності й використання вантажозахоплювальних пристроїв і такелажу, правила й терміни випробувань, норми їх бракування.

1.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням кранів або екскаваторів двох різних груп; кранів або екскаваторів однієї групи в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 тон, тягачами (тракторами) і бульдозерами (дизельними тягачами вагонів), тракторними навантажувачами (бульдозерами), контейнерними перевантажувачами, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, портальними пневмоперевантажувачами; автонавантажувач вантажопідйомністю до 10 тон в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин (механізмів): тракторними навантажувачами (бульдозерами), автоконтейнеровозами, портовими тягачами із сідельним улаштуванням, трюмними, вагонними й складськими спеціальними машинами з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, контейнерними перевантажувачами, тягачами (тракторами) й бульдозерами (дизельними тягачами вагонів); автонавантажувачів вантажопідйомністю понад 10 тон і контейнерних навантажувачів; стакерів, реклаймерів, спеціальних суднонавантажувальних (розвантажувальних) машин; портальних пневмоперевантажувачів, трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигуна внутрішнього згоряння, тракторних навантажувачів (бульдозерів) і контейнерних перевантажувачів.

2.2. Здійснює керування підйомно-транспортними і перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються.

2.3. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту.

2.4. Усуває несправності, які було виявлено, (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників).

2.5. Виконує стропування й ув'язування вантажів, які потребують підвищеної обережності.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.