Інструкція для посади "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, основні знання про будову, граничні норми навантаження застосовуваних підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів) і пристроїв;
      - знання про рухомий склад;
      - найменування вантажів;
      - візуальне визначення ваги вантажу, який переміщується;
      - правила й способи навантаження, вивантаження, перевантаження й стропування вантажів;
      - будову вантажних приміщень;
      - види тари, упаковки й маркування вантажів;
      - допустимі габарити під час навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад, автомашини та під час розвантаження вантажів із залізничних вагонів і складанні їх у штабель;
      - розташування складів і місць навантаження й вивантаження вантажів;
      - виробниче завдання й технологічну послідовність виконання операцій на дільниці, яку він обслуговує;
      - правила й порядок дій, пов'язаних із швартуванням суден;
      - правила виконання робіт з технічного обслуговування й ремонту перевантажувальних машин (механізмів);
      - умовні сигнали під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів, окрім великовагових, довгомірних, металоконструкція, контейнерів і ролтрейлерів, у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї групи; електронавантажувачів; лебідок (тельферів); транспортерів (конвеєрів, шнеків, норій); трюмних, вагонних, складських та інших спеціалізованих машин з електроприводом; вантажних ліфтів; однієї з машин (механізмів) технологічного обладнання (вібратора, вібророзпушувача, вагоноперекидача, люкопідйомника, магнітного сепаратора, пересипної станції тощо).

2.2. Здійснює керування підйомно-транспортними і перевантажувальними машинами (механізмами), які застосовуються.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту машин (механізмів), технологічної оснастки.

2.4. Бере участь у перемиканні кранів.

2.5. Закріплює та вкриває вантажі на складах і транспортних засобах.

2.6. Вибирає необхідні стропи відповідно до ваги й розміру вантажу, що переміщується, визначає придатність стропів.

2.7. Встановлює й замінює вантажозахоплювальні пристрої.

2.8. Переносить щити й трапи.

2.9. Виконує підкатку (відкатку) вагонів у процесі роботи.

2.10. Відкриває й закриває люки, борти, двері рухомого складу, прибирає його після проведеного вивантаження вантажу.

2.11. Виконує роботи, які пов'язано зі швартуванням судна.

2.12. Проводить стропування та ув'язування вантажів.

2.13. Бере участь у застропуванні й відстропуванні великовагових і довгомірних вантажів, металоконструкцій, контейнерів, ролтрейлерів під керівництвом докер-механізатора більш високої кваліфікації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.