Інструкція для посади "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ліквідатора розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2 класу - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння професії електрогазозварника 3 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вплив нафти та хімічних речовин на життя моря;
      - основні способи ліквідації забруднення моря нафтою та нафтопродуктами;
      - будову та взаємодію складних вузлів механізмів та устаткування систем локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування;
      - методи виявлення несправностей у роботі двигунів та способи їх усунення;
      - види палива та мастил для двигунів внутрішнього згоряння та гідросистем;
      - прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок судна;
      - схеми та принцип роботи систем дистанційного й автоматичного контролю та кінематичні схеми складного устаткування спецсистем, що ремонтуються;
      - способи відновлення складних та відповідальних деталей та вузлів спеціальних систем;
      - умовні сигнали;
      - способи виконання такелажних робіт в умовах відкритого моря;
      - призначення електроприладів;
      - електромонтажні схеми деталей та вузлів спеціальних систем;
      - будову легководолазного спорядження та правила користування ним;
      - правила та методику визначення товщини плівки нафти, що розлилась;
      - правила запобігання накопичення зарядів статичної електрики;
      - правила заземлення устаткування, що ним обслуговується;
      - будову піротехнічних засобів та пристроїв випускання сигнальних ракет, правила користування ними;
      - будову, призначення й способи усунення найпростіших несправностей індивідуальних засобів захисту органів дихання, які знаходяться на озброєнні спецформування.

1.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує й виконує роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.2. Налагоджує та ремонтує прилади автоматичного регулювання та дистанційного контролю спеціальних систем, які обслуговує, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування.

2.3. Виявляє та усуває несправності найскладнішого устаткування спеціальних систем, які обслуговує.

2.4. Виконує роботи з ремонту, відновлювання, заміни, монтажу та випробування особливо складних вузлів, механізмів та деталей спеціальних систем.

2.5. Усуває пошкодження корпусу аварійного судна із застосуванням електрогазозварювальної апаратури.

2.6. Виконує вантажні операції в морі із застосуванням суднових вантажних пристроїв.

2.7. Визначає товщини плівки нафти, яку розлито на поверхні моря.

2.8. Здійснює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів.

2.9. Здійснює керування силовою установкою з двигуном внутрішнього згоряння потужністю до 146,1 кВт (200 к.с.) та гідропривідним заглибним насосом із подаванням (продуктивністю) до 500 куб.м/год.; судновими лебідками під час виконання робіт спареними стрілами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.