Інструкція для посади "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес боротьби з аварійними розливами нафти та нафтопродуктів у морі;
      - призначення, будову та режим роботи спеціальних систем;
      - будову та принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння;
      - прийоми та способи усунення течі корпусів та перегородок аварійного судна;
      - будову, конструктивні особливості та технічні умови для ремонту деталей, вузлів двигунів та обладнання спеціальних систем;
      - електромонтажні схеми з'єднання деталей та вузлів спеціальних систем;
      - принцип роботи суднових вантажопідіймальних засобів;
      - правила поводження зі шкідливими та отруйними речовинами;
      - правила користування переносними радіостанціями, піротехнічними засобами;
      - будову та призначення засобів індивідуального захисту органів дихання та правила користування ними;
      - загальні знання про виникнення статичної електрики.

1.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підготовчі роботи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі.

2.2. Обслуговує під час роботи спеціальні системи, що призначаються для локалізації розливу, зменшення вилиття, механічного збору нафти та диспергування у небезпечних умовах (загроза вибуху, пожежі та зниження плавучості судна).

2.3. Обслуговує в процесі експлуатації системи та пристрої розпилу хімічних речовин, що диспергують нафту на поверхні моря.

2.4. Виявляє та усуває несправності в роботі механізмів та устаткування, спеціальних систем, які обслуговує.

2.5. Виконує роботи з ремонту деталей та вузлів устаткування, машин агрегатів, двигунів внутрішнього згоряння та компресорних установок, які входять до складу спеціальних систем.

2.6. Установлює зв'язок за допомогою переносної радіостанції та піротехнічних засобів.

2.7. Проводить очищення від забруднення нафтою та нафтопродуктами бонових огороджень, насосних установок, такелажу та іншого обладнання, що використовується для ліквідації аварійних розливів та з метою тренування, а також вкладання їх у спеціальні контейнери та навантаження (розвантаження) на транспортні засоби.

2.8. Виконує роботи з технічного обслуговування та ремонту машин та устаткування, що входять до складу спеціальних систем.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ліквідатор розливів нафти та нафтопродуктів у морі 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.