Інструкція для посади "Фахівець з найму робочої сили для морського флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з найму робочої сили для морського флоту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з кадровими питаннями в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні документи, що стосуються роботи з кадрами та працевлаштуванням моряків;
      - порядок оформлення, прийому і звільнення кадрів плавскладу;
      - вимоги міжнародних конвенцій щодо оформлення дипломів, посвідчень моряка, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) і Міжнародної організації праці (МОП) щодо кваліфікації плавскладу та інших;
      - правила користування комп'ютером;
      - сучасні комп'ютери технології оброблення інформації та системи керування базами даних;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - діловодство;
      - основи соціології праці й передовий досвід роботи з кадрами;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює працевлаштування членів екіпажів суден.

2.2. Відбирає кандидатів з їх числа на вакантні посади, що надаються судноплавними компаніями або фірмами-судновласниками.

2.3. Перевіряє наявність та чинність дипломів, посвідчень моряка, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію плавскладу, необхідну для виконання обов'язків на судні.

2.4. Проводить анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє рівень кваліфікаційних знань.

2.5. Стежить за тим, щоб відібрані особи мали рівень освіти та професійний досвід відповідно до вимог судновласника.

2.6. Складає базу даних кандидатів на вакантні посади та здійснює її своєчасне оновлення.

2.7. Оформлює індивідуальні контракти між спеціалістами екіпажів суден та судновласниками.

2.8. Веде діловодство необхідних документів.

2.9. Вивчає передовий досвід роботи з кадрами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з найму робочої сили для морського флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.