Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Оператор пульта керування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: схему технологічного процесу; принцип роботи автоматики та блокування; розташування технологічного обладнання та аспіраційних систем, режим роботи; правила користування засобами вимірювань та сигналізацією пульта керування; системи сигналізації та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує технологічними процесами та обладнанням з пульта керування на дробильних, збагачувальних, брикетних фабриках, цехах, дільницях, установках продуктивністю до 50 т/г за показаннями засобів вимірювань та даними, що отримуються через засоби зв'язку. Забезпечує подавання сировини та матеріалів, підтримку заданого режиму роботи обладнання, дистанційний пуск та зупинку його. Веде облік та розрахунок кількісних та якісних показників роботи. Спостерігає за станом пульта керування та комунікацій.