Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник служби електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та вантажно-транспортного управління, які стосуються служби електропостачання; Правила технічної експлуатації електричних мереж; Інструкцію з технічного обслуговування контактної мережі, з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях; будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості апаратів, агрегатів і пристроїв, які експлуатуються службою; правила та порядок роботи в електроустановках; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; основи економіки, організації праці й керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне та виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю служби електропостачання, спрямованою на безперебійне забезпечення вантажно-транспортного управління електричною і тепловою енергією. Забезпечує: правильну експлуатацію електричних установок, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі та інших технічних пристроїв; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; своєчасне укладання договорів на використання теплової та електричної енергії; безпечне проведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аварій у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Організовує: розроблення перспективних та річних планів технічного переоснащення служби і модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі, комунікацій; розроблення заходів з економії електроенергії, тепла на виробничі потреби вантажно-транспортного управління; складання планів підготовки служби до роботи в зимових умовах і в період паводкових вод; технічне та економічне навчання робітників служби. Бере участь: у комісіях з приймання в експлуатацію ліній електропередачі, контактних мереж, тягових підстанцій; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами; у перевірці знань правил безпеки. Аналізує: виробничо-господарську діяльність служби електропостачання; стан охорони праці, виробничого травматизму; причини вимушених зупинок-робіт, аварій і розробляє заходи щодо їх запобігання. Видає дільничному нагляду наряди на виконання робіт. Контролює: виконання укладених договорів на користування всіма видами енергії; витрати електроенергії, води, тепла відповідно до нормативів; збереженість резервного і невстановленого обладнання; виконання особами дільничного нагляду наказів з охорони праці, пропозицій та зауважень громадських інспекторів, а також записаних у журналі огляду та інших документах. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності.