Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник служби дистанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації трамвайного колійного господарства; будову трамвая, трамвайних колій, штучних споруд, правила їх експлуатації, організацію і технологію ремонтів, стандарти, технічні умови щодо колійного господарства; порядок планування ремонтних робіт, складання заявок на матеріали та деталі для ремонту колій та споруд; економіку трамвайного господарства; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує роботу з поточного утримання трамвайних колій, контролює хід її виконання. Організовує виробничі процеси з утримання та ремонту трамвайних колій. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць необхідними матеріалами для ремонту колій. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, обладнання та запчастин та готує пропозиції щодо їх придбання. Здійснює періодичний огляд усіх колій та споруд. Організовує використання бригадами з поточного утримання трамвайних колій засобів механізації. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Керує працівниками служби.