Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 5 років, з них за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які відносяться до профілю діяльності лабораторії атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, режим роботи та правила обслуговування устаткування лабораторії; перспективи технічного розвитку атомної станції; методи та організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти, технічні умови, методики та інструкції за профілем діяльності лабораторії; спеціалізацію цехів, підрозділів атомної електростанції, виробничі зв'язки між ними; порядок розроблення перспективних і річних планів підвищення ефективності діяльності лабораторії; методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок розроблення та оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств, основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну, надійну та безпечну роботу устаткування атомної електростанції, передексплуатаційний та експлуатаційний контроль за профілем лабораторії відповідно до нормативних документів; забезпечує якісне виконання персоналом лабораторії функцій за профілем лабораторії; визначає обсяг місячних і річних виробничих планів лабораторії та забезпечує їх виконання; здійснює методичне керівництво роботою підрозділів атомної електростанції станції зі збирання інформації щодо відмов, пошкоджень і дефектів устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції за профілем лабораторії. Очолює роботу з розроблення нових систем діагностики, вдосконалення існуючих методів контролю за роботою устаткування атомної електростанції за профілем лабораторії та надає допомогу щодо впровадження їх у виробництво. Бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі атомної електростанції, в проведенні технічних розслідувань обставин та причин аварій, аварійних ситуацій, відмов, пошкоджень устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції; проводить роботу з впровадження державних та галузевих стандартів підприємства та інших нормативних документів. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць працівників лабораторії, вживає заходів щодо усунення недоліків; організовує навчання персоналу лабораторії, підвищення його кваліфікації, обмін досвідом; забезпечує виконання заходів, спрямованих на усунення якої-небудь виробничої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю людей, а також навколишньому середовищу; бере участь в організації роботи з узагальнення, поширення передових прийомів і методів праці, вивчення та впровадження передового вітчизняного та світового досвіду роботи за профілем діяльності лабораторії, розвитку раціоналізації та винахідництва. Очолює роботи лабораторії з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями за профілем діяльності лабораторії. Керує персоналом лабораторії.