Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник кошторисно-договірного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що визначають діяльність будівельної організації; правила проведення торгів (тендерів), укладання контрактів (договорів); порядок ціноутворення й складання кошторисної документації, відкриття та оформлення фінансування капітальних вкладень; основи технології будівельного виробництва; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує підготовкою й оформленням контрактів (договорів) з капітального будівництва із замовниками, субпідрядними та іншими організаціями. Організовує контроль за правильністю розрахунків із замовниками і субпідрядними організаціями за виконані будівельно-монтажні роботи. Забезпечує перевірку й узгодження кошторисної документації, що передається замовником, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, транспортних схем тощо. Бере участь у складанні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали і конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування, а також відпускних цін на продукцію, що виготовляється підрозділами будівельної організації. Разом з іншими відділами здійснює розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Організовує претензійну роботу зі стягнення пені та штрафів у разі порушення замовниками, субпідрядними організаціями або постачальниками договірних зобов'язань. Бере участь в оформленні фінансування об'єктів власного будівництва, у складанні звітів щодо діяльності будівельної організації, розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.