Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник котельні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації виробництва та розподілення тепла; встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові і технологічні потреби підприємств, організацій, установ. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання котельного устаткування і теплових мереж. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами. Організовує розроблення заходів щодо зменшення собівартості виробленої теплової енергії і контролює їх виконання. Здійснює керівництво роботами з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій у котельні та на теплових мережах. Організовує будівництво нових об'єктів і реконструкцію діючих, своєчасну і якісну підготовку котельні та теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період. Здійснює керівництво з розроблення поточних і перспективних планів розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази котельні. Організовує роботу з обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності підприємства. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків. Організовує оперативний контроль стану охорони праці і протипожежного захисту.