Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електровугільних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електровугільних виробів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії стендів і колекторних установок та правила керування ними; правила підготовки та складання схем; послідовність проведення випробувань; призначення, принцип роботи та правила експлуатації виробів, які випробовує; правила оформлення результатів випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить електричні випробування взірців вугільних та електрощіткових виробів на стендах середньої складності та короткозамкнених колекторних установках. Самостійно складає схеми випробувань та вибирає оптимальний режим. Притирає та пришліфовує зразки електрощіток до радіуса колектора або контактних кілець. Визначає та регулює перехідне падіння напруги, ступеня іскріння та коефіцієнта тертя та зносу зразків виробів. Веде записи режиму випробувань у технологічному журналі.