Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності інструментального майданчика; потужність інструментального майданчика; устаткування майданчика і правила його експлуатації, основи технології, економіки, організації основного виробництва; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю майданчика. Розробляє і контролює виконання встановлених завдань. Складає заявки на щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах. Контролює доставку вантажів на об'єкти основного виробництва. Організовує і контролює забезпечення бригад основного виробництва матеріалами, інструментом і запасними частинами. Організовує своєчасний ремонт і виготовлення спуско-підіймальних інструментів, пристроїв, кріпильних виробів тощо. Безпосередньо керує складними і небезпечними роботами. Здійснює контроль за справним станом, правильною експлуатацією і зберіганням устаткування, механізмів, пристроїв та інструменту. Проводить роботу щодо удосконалення організації праці, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, дотримання правил і норм охорони праці, охорони навколишнього середовища. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і розробленні заходів до їх запобігання. Бере участь у перегляді чинних і розробленні прогресивних норм витрат матеріалів, інструментів запасних частин. Аналізує господарську діяльність інструментального майданчика. Забезпечує збирання і здавання чорних і кольорових металів. Забезпечує облік наявності та технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, необхідного для ремонту та освоєння свердловин. Складає зведення заявок із забезпечення виробництва насосно-компресорними трубами, матеріалами, інструментом, запчастинами. Організовує відбракування та списання інструменту та устаткування, що непридатне для використання. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності. Керує працівниками, які працюють на інструментальному майданчику.