Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності підприємства (цеху) бурових робіт; технічні вимоги, характеристики, конструкційні особливості інструменту, який отримує майданчик і відправляє буровим бригадам; устаткування майданчика; правила приймання і здавання устаткування та інструменту після ремонту; організацію постачання і складського господарства; порядок складання заявок на матеріали і транспорт; основи технології, економіки та організацію виробництва бурових робіт; норми і розцінки на роботи; основи трудового законодавства; чинне положення з оплати праці; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує своєчасне і комплексне забезпечення виробничих бригад матеріалами, устаткуванням, інструментом і запасними частинами за графіками завезення і заявками споживачів. Визначає щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах для доставляння матеріально-технічних ресурсів на об'єктах робіт. Організовує підготовку до виробничого споживання й укомплектування матеріально-технічних ресурсів. Організовує постійну взаємодію з цехами бази виробничого обслуговування з ремонту і виготовлення інструменту та інших виробів, необхідних для виробничих бригад. Організовує отримання з центрального складу підприємства (цеху) бурових робіт та від інших постачальників необхідних матеріально-технічних ресурсів. Організовує ведення установленої оперативно-технічної документації, обліку наявності руху і технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, його виробітку, своєчасного проходження дефектоскопії стропів, елеваторів, а також опис і відбракування непридатного інструменту. Забезпечує складання відповідної звітності про діяльність інструментального майданчика. Забезпечує збирання та здавання лому чорних і кольорових металів. Забезпечує безпечні та здорові умови праці, дотримання правил технічної та протипожежної безпеки. Забезпечує складання та своєчасне подання встановленої звітності. Керує працівниками, зайнятими на майданчику.