Інструкція для посади "Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності інструментального майданчика;
      - потужність інструментального майданчика;
      - устаткування майданчика і правила його експлуатації, основи технології, економіки, організації основного виробництва;
      - основи законодавства про охорону навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю майданчика.

2.2. Розробляє і контролює виконання встановлених завдань.

2.3. Складає заявки на щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах.

2.4. Контролює доставку вантажів на об'єкти основного виробництва.

2.5. Організовує і контролює забезпечення бригад основного виробництва матеріалами, інструментом і запасними частинами.

2.6. Організовує своєчасний ремонт і виготовлення спуско-підіймальних інструментів, пристроїв, кріпильних виробів тощо.

2.7. Безпосередньо керує складними і небезпечними роботами.

2.8. Здійснює контроль за справним станом, правильною експлуатацією і зберіганням устаткування, механізмів, пристроїв та інструменту.

2.9. Проводить роботу щодо удосконалення організації праці, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, дотримання правил і норм охорони праці, охорони навколишнього середовища.

2.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і розробленні заходів до їх запобігання.

2.11. Бере участь у перегляді чинних і розробленні прогресивних норм витрат матеріалів, інструментів запасних частин.

2.12. Аналізує господарську діяльність інструментального майданчика.

2.13. Забезпечує збирання і здавання чорних і кольорових металів.

2.14. Забезпечує облік наявності та технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, необхідного для ремонту та освоєння свердловин.

2.15. Складає зведення заявок із забезпечення виробництва насосно-компресорними трубами, матеріалами, інструментом, запчастинами.

2.16. Організовує відбракування та списання інструменту та устаткування, що непридатне для використання.

2.17. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності.

2.18. Керує працівниками, які працюють на інструментальному майданчику.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.