Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Пекар-майстер 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря-майстра 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сорти борошна, види додаткової сировини хлібопекарського виробництва; державні стандарти на сировину та готову продукцію; рецептуру на всі сорти і види виробів, що випускаються; органолептичні методи оцінки якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції, умови їх зберігання; методи ведення контролю та регулювання технологічного процесу на всіх стадіях виробництва; будову та правила експлуатації устаткування дільниці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес із виробництва хлібобулочних виробів у разі ведення технологічного процесу з виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах, обладнаних установками безтарного зберігання сировини, тістоготувальними агрегатами та установками безперервної дії, комплексно-механізованими лініями, тунельними печами. Спостерігає за роботою всього устаткування механізованих та автоматизованих ліній дільниці. Контролює додержання планового виходу готової продукції, виконання завдання щодо кількості, асортименту та якості виробів на всіх стадіях обслуговуваної дільниці за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та органолептичним методом оцінки. Запобігає та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування. Керує підлеглим персоналом, контролює додержання ним технологічного режиму, санітарно-гігієнічних вимог. У необхідних випадках виконує роботи на будь-якій виробничій дільниці. Розраховує кількість потрібної сировини і вихід готової продукції. Приймає та здає сировину, напівфабрикати і готову продукцію. Складає звітну документацію за зміну.