Інструкція для посади "Пекар-майстер 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пекар-майстер 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пекаря-майстра 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сорти борошна, види додаткової сировини хлібопекарського виробництва;
      - державні стандарти на сировину та готову продукцію;
      - рецептуру на всі сорти і види виробів, що випускаються;
      - органолептичні методи оцінки якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції, умови їх зберігання;
      - методи ведення контролю та регулювання технологічного процесу на всіх стадіях виробництва;
      - будову та правила експлуатації устаткування дільниці.

1.4. Пекар-майстер 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пекар-майстер 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пекар-майстер 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пекар-майстер 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес із виробництва хлібобулочних виробів у разі ведення технологічного процесу з виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах, обладнаних установками безтарного зберігання сировини, тістоготувальними агрегатами та установками безперервної дії, комплексно-механізованими лініями, тунельними печами.

2.2. Спостерігає за роботою всього устаткування механізованих та автоматизованих ліній дільниці.

2.3. Контролює додержання планового виходу готової продукції, виконання завдання щодо кількості, асортименту та якості виробів на всіх стадіях обслуговуваної дільниці за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та органолептичним методом оцінки.

2.4. Запобігає та усуває причини відхилення від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування.

2.5. Керує підлеглим персоналом, контролює додержання ним технологічного режиму, санітарно-гігієнічних вимог.

2.6. У необхідних випадках виконує роботи на будь-якій виробничій дільниці.

2.7. Розраховує кількість потрібної сировини і вихід готової продукції.

2.8. Приймає та здає сировину, напівфабрикати і готову продукцію.

2.9. Складає звітну документацію за зміну.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пекар-майстер 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пекар-майстер 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пекар-майстер 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пекар-майстер 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пекар-майстер 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пекар-майстер 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пекар-майстер 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пекар-майстер 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пекар-майстер 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пекар-майстер 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.