Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Перекидальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та способи керування перекидачем; технологічну схему обслуговуваної дільниці; способи закріплення вагонеток у перекидачі; правила керування витягувальною лебідкою та користування пусковою апаратурою; види зчіпних пристроїв вагонеток та електровозів, правила їхнього зчеплення і розчеплення; види корисних копалин; способи вивантаження гірничої маси з вагонеток у бункер; напрямок та розташування колій та виробок, стрілок і поворотних кругів; встановлені сигнали та правила користування ними; режим змащування й застосовувані мастильні матеріали; причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання та способи їх усунення; основи слюсарної справи, електротехніки; схему підключення обладнання до електромережі; методи знепилювання під час розвантажування гірничої маси.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує перекидачем із плановим навантаженням до 2000 т на добу. Спостерігає за поворотом перекидача до необхідної межі. Подає навантажені вагонетки та чаші на перекидач, закріплює їх, перекидає і викочує порожні. Підкочує навантажені й відкочує порожні вагонетки за допомогою лебідок та вручну. Перекидає вагонетки вручну. Спостерігає за роботою перекидача в автоматичному режимі. Здійснює дистанційне керування витягувальною лебідкою. Відчіплює навантажені вагонетки і подає їх до бункерів. Зчіплює вагонетки. Подрібнює великі шматки гірничої маси на ґратах бункерів. Видаляє порожню (пусту) породу та сторонні предмети. Зачищає колію і порожні вагонетки. Виявляє та усуває неполадки в роботі перекидача.