Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор із збирання газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора із збирання газу 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси видобування нафти і газу, сепарації нафти від газу; схеми комунікації газозбірних вузлів; властивості газів; інгібіторів, що використовуються; особливості збирання і транспортування сірководневмісного газу; методи визначення газового фактора, технологічних втрат газу; причини гідратоутворення в газозбірних сітках і напірних газопроводах та методи боротьби з ними; технічну характеристику, правила обслуговування і підтримання нормального технологічного режиму роботи газових об'єктів, устаткування і апаратів; технічні характеристики та будову контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і телемеханіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільчі пристрої та інші об'єкти газового господарства. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання попаданню нафти в газозбірні сітки, утворення гідратних і рідинних пробок у газопроводах, підвищення перепаду тиску на дільницях газопроводів, зниження технологічних втрат газу; проводить технологічне переключення потоків газу. Відбирає проби газу для визначення вмісту в ньому сірководню. Визначає товщину та якість ізоляції стінок апаратів та газопроводів. Утримує в робочому стані повітряні і кабельні лінії системи телемеханіки. Проводить роботи щодо боротьби з корозією металу. Проводить шурфування газопроводів. Виконує поточний ремонт обслуговуваного обладнання, апаратури. Веде журнали обліку роботи устаткування і газопроводів, видобування та використання газу, технологічних втрат газу.