Інструкція для посади "Оператор із збирання газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор із збирання газу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора із збирання газу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси видобування нафти і газу, сепарації нафти від газу;
      - схеми комунікації газозбірних вузлів;
      - властивості газів;
      - інгібіторів, що використовуються;
      - особливості збирання і транспортування сірководневмісного газу;
      - методи визначення газового фактора, технологічних втрат газу;
      - причини гідратоутворення в газозбірних сітках і напірних газопроводах та методи боротьби з ними;
      - технічну характеристику, правила обслуговування і підтримання нормального технологічного режиму роботи газових об'єктів, устаткування і апаратів;
      - технічні характеристики та будову контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і телемеханіки.

1.4. Оператор із збирання газу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор із збирання газу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор із збирання газу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор із збирання газу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільчі пристрої та інші об'єкти газового господарства.

2.2. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання попаданню нафти в газозбірні сітки, утворення гідратних і рідинних пробок у газопроводах, підвищення перепаду тиску на дільницях газопроводів, зниження технологічних втрат газу; проводить технологічне переключення потоків газу.

2.3. Відбирає проби газу для визначення вмісту в ньому сірководню.

2.4. Визначає товщину та якість ізоляції стінок апаратів та газопроводів.

2.5. Утримує в робочому стані повітряні і кабельні лінії системи телемеханіки.

2.6. Проводить роботи щодо боротьби з корозією металу.

2.7. Проводить шурфування газопроводів.

2.8. Виконує поточний ремонт обслуговуваного обладнання, апаратури.

2.9. Веде журнали обліку роботи устаткування і газопроводів, видобування та використання газу, технологічних втрат газу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор із збирання газу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор із збирання газу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.