Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник плавлення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника плавлення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть технологічного процесу; технологічний режим і правила регулювання процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, технологічного палива і допоміжних матеріалів; будову і принцип роботи устаткування і приладів, які обслуговуються; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес плавлення отруйних, агресивних речовин або отримання потрійного сплаву (свинцю, натрію, калію) та інших продуктів плавленням або веде технологічний процес плавлення у плавильних котлах, електропечах та цистернах з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує пневмотранспортом. Плавить продукти у залізничних та автоцистернах, зливає та перекачує в технологічні ємкості. Обігріває ємкості та цистерни парою. Перевіряє герметичність апаратури, продуває збірники та комунікації інертним газом. Контролює температуру та якість продукту, який надходить. Обслуговує технологічне устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу отримання фталевого ангідриду та каніфолі. Ведення процесу плавлення фосфору, фенолу, лугів, натрію, калію, сірчаної пасти, сірчаного концентрату та інших отруйних та агресивних речовин.