Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник плавлення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника плавлення 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть технологічного процесу; технологічний режим і правила регулювання процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів, технологічного палива і допоміжних матеріалів; будову і правила обслуговування закріпленого устаткування і приладів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес плавлення отруйних та агресивних речовин, потрійного сплаву з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень, керує регулювальними пристроями. Стежить за станом устаткування. Обслуговує устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Веде записи у виробничому журналі про хід процесу плавлення.

Приклади робіт
Ведення процесу збезводнювання, плавлення і видалення сторонніх домішок із концентрованих розчинів каустика для отримання твердого каустика.