Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в системі автотранспорту: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення і конструктивні особливості рухомого складу, причепів, спецобладнання; технологію та організацію технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу; правила технічної експлуатації автотранспорту; Правила дорожнього руху; засоби і методи контролю за технічним станом рухомого складу; установлені форми обліку та звітності; порядок оформлення технічної документації і вимоги до якості виконання технічного обслуговування і поточного ремонту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічно справний стан рухомого складу і випуск його на лінію згідно з планом випуску. Керує роботами з технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу. Забезпечує своєчасне відправлення спецмашин на технічне обслуговування і поточний ремонт, контролює своєчасність і якість виконання робіт. Оформлює документи для здавання в ремонт і приймання спецмашин з ремонту. Керує випуском спецмашин на лінію, виявляє причини затримок і вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує належну збереженість справних машин та майна автоколони, а також машин, які чекають ремонту і перебувають на тривалому збереженні. Вживає заходів щодо своєчасного надання технічної допомоги машинам на лінії. Знімає з лінії спецмашини (за погодженням з начальником автоколони), які не відповідають вимогам правил технічної експлуатації. Контролює використання рухомого складу за призначенням, технічний стан спецмашин, що повернулись з лінії в гараж. Вимагає від водія встановлення автомобіля на певному місці, закріпленому за ним на автостоянці автоколони. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.