Інструкція для посади "Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в системі автотранспорту: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і конструктивні особливості рухомого складу, причепів, спецобладнання;
      - технологію та організацію технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу;
      - правила технічної експлуатації автотранспорту;
      - Правила дорожнього руху;
      - засоби і методи контролю за технічним станом рухомого складу;
      - установлені форми обліку та звітності;
      - порядок оформлення технічної документації і вимоги до якості виконання технічного обслуговування і поточного ремонту;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічно справний стан рухомого складу і випуск його на лінію згідно з планом випуску.

2.2. Керує роботами з технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу.

2.3. Забезпечує своєчасне відправлення спецмашин на технічне обслуговування і поточний ремонт, контролює своєчасність і якість виконання робіт.

2.4. Оформлює документи для здавання в ремонт і приймання спецмашин з ремонту.

2.5. Керує випуском спецмашин на лінію, виявляє причини затримок і вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Забезпечує належну збереженість справних машин та майна автоколони, а також машин, які чекають ремонту і перебувають на тривалому збереженні.

2.7. Вживає заходів щодо своєчасного надання технічної допомоги машинам на лінії.

2.8. Знімає з лінії спецмашини (за погодженням з начальником автоколони), які не відповідають вимогам правил технічної експлуатації.

2.9. Контролює використання рухомого складу за призначенням, технічний стан спецмашин, що повернулись з лінії в гараж.

2.10. Вимагає від водія встановлення автомобіля на певному місці, закріпленому за ним на автостоянці автоколони.

2.11. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.