Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік із суднових систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації суднових систем, організації суднової служби; призначення та розташування насосів, трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; будову й дію суднових систем, правила експлуатації й технічні інструкції з їх ремонту; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових систем та їх арматури; будову й дію силових енергетичних установок і допоміжних механізмів; основи електрообладнання суден і суднової автоматики; основи теплотехніки та електротехніки; аварійно-рятувальну справу; основи економіки; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну роботу й стежить за справним технічним станом насосів, систем і пристроїв санітарної, технічної й питної води, трубопроводів і арматури гідравлічної частини лагу, охолодження гірокомпасу, стічних труб, калориферного опалення, механічної частини обладнання пральні, кип'ятильників, автоклавів та інших технічних засобів свого відання. Веде встановлену технічну документацію. Складає ремонтні відомості. Усуває особисто або разом із судновими працівниками дефекти, які виявлено в роботі технічних засобів, що він обслуговує. Контролює якість ремонтних робіт. Складає заявки на матеріально-технічне постачання. Веде облік змінних запасних частин та інструменту. Може бути залученим до несення вахти згідно із судновим розкладом (за наявності диплома суднового механіка).